Nyílt levél Lovász Lászlóhoz, a Magyar Tudományos Akadémia elnökéhez

A Duna Charta "Beszélnünk kell a Dunáról!" című konferenciájának zárónyilatkozata

Nyílt levél a Magyar Tudományos Akadémia elnökéhez


Tisztelt Elnök úr!

 

Alulírottak, a Duna Charta által december 4-én „Beszélnünk kell a Dunáról” címmel rendezett tudományos tanácskozás előadói és szervezői felhívással fordulunk Önhöz.

Korunkban a tudósok és tudományos testületek újfajta felelősséggel szembesülnek: állásfoglalásuk – vagy hallgatásuk – közvetlenül befolyásolja az események menetét. A nemzetek és nemzedékek sorsát befolyásoló, legnagyobb horderejű döntések rendre olyan kérdéseket érintenek, amelyekben a politika nem boldogul a tudomány közreműködése nélkül. A bős-nagymarosi konfliktus ezek sorába tartozik. A Magyar Tudományos Akadémia annak idején az elsők között emelte fel szavát a dunai vízlépcsők építése ellen. Az Ön elődei közül különösen Szentágothai János vállalt kiemelkedő szerepet a duzzasztás kockázatainak tudatosításában.

A Dunatáj jövőjéről folyó vita és per, sajnos, azóta sem jutott nyugvópontra. A felek megegyezése a hágai nemzetközi bíróság ítéletének végrehajtásáról immár tizennyolc éve várat magára. A tárgyalások legutóbbi fordulójában a magyar fél olyan lépéseket tett, amelyek megítélésünk szerint a nemzetközi bíróság által elismert jogaink feladásához, elemi ökológiai érdekeink sérelméhez vezethetnek. A tárgyaló felek a jogszerű vízmegosztás kérdését félretéve négy duzzasztógát létesítését javasolják kormányaiknak a szigetközi Duna-mederben. A szlovák részről már kezdettől fogva szorgalmazott „műszaki megoldás” azonban a tényleges vízhozam növelése nélkül alkalmatlan arra, hogy a vegetáció és a vízbázisok védelme szempontjából kielégítő állapotokat teremtsen. Éppen ellenkezőleg:
1. A gátak megszüntetnék a szigetközi Duna-meder ökológiai folyosó jellegét;
2. A duzzasztással járó feliszapolódás súlyosan veszélyezteti a felszín alatti ivóvíz-tartalékokat;
3. A duzzasztás jelentős mértékben álló víztesteket hoz létre, a hullámtéri élővilág revitalizációját ezzel szemben éppen az áramló
    víz dinamikájának helyreállítása szolgálná, ide értve a nagyvizeknek az eredeti mederben történő levezetését;
4. A mellékágak és a főmeder között a huszadik század közepén megszűnt kapcsolat duzzasztással csak kis szakaszokon állítható
    vissza, és az újabb műtárgyakkal nem közelednénk a természetközeli viszonyokhoz, hanem a szabályozás, az emberi
    beavatkozás mértékét növelnénk, miközben a magyarországi mellékágrendszer vízpótlásának jelenlegi állapota ezt nem
    indokolja;
5. A hullámtérben az EU Víz Keretirányelvben foglalt jó ökológiai állapot nem biztosítható másként, mint a vízmegosztás jelenlegi
    exlex gyakorlatának megváltoztatásával: a bősi áramtermelés rovására, a természetes meder és a mellékágrendszer javára.

Meggyőződésünk, hogy a tárgyalásokat ebben a szellemben kellene folytatni, szükség esetén harmadik fél bevonásával. Jogos igényeink azonban a tárgyalások során vagy nemzetközi fórumokon csak akkor képviselhetők eredményesen, ha azokat a magyar fél friss kutatási eredményekkel és modellszámításokkal tudja alátámasztani. Ilyenekkel azonban a szigetközi monitoring vizsgálatok költségvetési támogatásának felfüggesztése óta nem rendelkezünk.

Ezért fordulunk Elnök úrhoz: kérjük, kezdeményezze a szükséges munkálatok elvégzését és az eredmények nyilvános tudományos vitáját, nehogy a kormányzat eljárását jóvátehetetlenül tévútra terelje a szűkös ágazatpolitikai érdekek befolyása, esetlegesen kijelölt szakemberek nyilvánosságot kerülő működése. A magunk részéről, ezzel egyidejűleg kérni fogjuk a politikai döntéshozóktól a magyar tárgyalási pozíció felülvizsgálatát, valamint a tudományos következtetések figyelembevételét.

Budapest,
2015. december 9.

tisztelettel,
a konfencia előadói és szervezői:

Andrásfalvy Bertalan Széchenyi díjas egyetemi tanár
Bárdos Deák Péter, a Duna Charta elnöke
Csányi Béla Ph.D, MTA ÖK Duna-kutató Intézet
Karátson Dávid tanszékvezető egyetemi tanár, ELTE TTK FFI
Koncsos László tanszékvezető egyetemi tanár, BME VKKT
Lányi András Ph.D, ELTE TATK  
Vásárhelyi Judit, a Duna Charta tagja 
Vida Gábor Széchenyi díjas akadémikus, az MTA rendes tagja
 

Czakó Gábor Kossuth díjas író, a Duna Charta elnökhelyettese
Dózsa Tamás, a Duna Charta elnökhelyettese
Ertsey Attila, a Duna Charta tagja
Petrányi Géza, a Duna Charta tagja
Tarpataki Noémi Ph.D, a Duna Charta tagja
Vajdovich Péter Ph.D, tanszékvezető egyetemi docens SZIE ÁOTK, a Duna Charta tagja