A Szite elnézést kért a Duna Chartától

A Szigetközi Természetvédelmi Egyesület (Szite) vezetősége honlapján kért elnézést a Duna Chartától, amiért a "Kossuth Rádió - Zöldövezet - Duna Charta - Sajtó van, tudás nincs" cikkükben azt állították, hogy "... a Duna Charta annak idején hét fenékküszöbös megoldást támogatott". Azaz a Szite honlapja szerint a Duna Charta korábban a Duna szigetközi szakaszának hét fenékküszöbbel való megduzzasztását támogatta.

A Szitének ez a Duna Charta jó hírét sértő állítása amiatt is megdöbbentő, mert a Duna Charta a megalakulásától fogva határozottan fellépett a Dunaszaurusz megvalósítása ellen. A Duna Charta soha, egyetlen fórumon sem támogatta és nem is javasolta egyetlen fenékküszöb, vagy bármilyen duzzasztó megépítését a Dunán, hanem határozottan fellépett ellenük. A Szite állítása azért is abszurd, mert szöges ellentétben áll a Duna Chartának az alapító okiratában is rögzített hitvallásával.

A Szite vezetősége 2009. július 13-i helyreigazításában elismerte, hogy a honlapjukon található állításuk alaptalan és helytelen volt, mert korábban a Duna Kör tett ilyen javaslatot, és nem a Duna Charta.
(http://www.szite.hu/index.php?p=list@news&aid=33)
A teljesen alaptalan, a Duna Charta jó hírét sértő állítás magyarázataként azt hozták fel, hogy a Duna Charta saját honlapján, a szervezet bemutatásban az szerepel, hogy : "A Duna Charta 1997-ben alakult meg, részben a Duna Kör addigi tagjaiból, részben a Duna mozgalomhoz más szálakon kötődő környezetvédőkből és rokonszenvezőkből..."

Szintén a honlapunkon szerepel, pár sorral az fenti idézet alatt található a következő mondat, ami ezek szerint már elkerülte a Szite figyelmét:

"Az elkövetkező években a Duna Charta határozott és nyilvános fellépése háttérbe szorította a valójában Szigetköz totális vízügyi szabályzását szorgalmazó rehabilitációs terveket, amely a Duna Körrel való, kezdetektől feszült viszony teljes megromlásához és a Duna Kör tevékenységétől való teljes elhatárolódáshoz vezetett."

A Szite az elmúlt időszakban több alkalommal indulatosan támadta a "budapesti" zöldeket, köztük a Duna Chartát és a Védegyletet, emiatt azt vártuk volna, hogy tisztában vannak azzal, mely szervezet milyen álláspontot képvisel, és milyen szigetközi rehabilitációs módszert támogat. A Szite - a hamis, és visszavont - állításából, valamint a magyarázatukból viszont úgy tűnik, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy a különféle zöld szervezetek milyen álláspontot képviselnek a szigetközi Duna-szakasz és mellékágrendszere rehabilitációjának kapcsán. Véleményünk szerint nem csak azt illett volna tudniuk, hogy a "hét gátast megoldást" nem a Duna Charta, hanem a Duna Kör terjesztette elő, de azt is, hogy ezt évekkel a Duna Charta megalakulása után tették. Figyelemre méltó az is, hogy a Szite számos alkalommal a szakértelem hiányával vádolta meg a "budapesti" zöldeket, míg a saját szervezetük legfőbb értékeként a szakértelmet jelölték meg. Úgy látszik, a szakértelembe ez is belefér... Így különös értelmet kap a már visszavont cikkük címének vége is: "...- Sajtó van, tudás nincs" Az ügy pikantériája, hogy a Duna Charta nem is kereste meg a Szitét sajtóhelyreigazítás ügyében, ilyen kérelemmel kizárólag a Kisalföld c. napilaphoz fordult (lásd előző közleményünk).