A Duna Charta helyreigazítást kért a Kisalföld c. újságtól

mert az hamis, megalapozatlan, a Duna Charta jó hírét sértő állítást tett közzé a napilap 2009. június 10-i számában. Az újság szerint a Duna Charta korábban a Duna szigetközi szakaszának hét fenékküszöbbel való megduzzasztását támogatta.
Az elmúlt időszakban a Kisalföld c. napilapban több cikk foglalkozott a szigetközi vízpótlással, a Szite (Szigetközi Természetvédelmi Egyesület) javaslatával. Ezekben a cikkekben több olyan állítás is megjelent a Duna Charta, a Védegylet és a Reflex állásfoglalásaival, tevékenységével kapcsolatban, amelyek igazságtartalma erősen vitatható, és amelyek egyértelműen rossz színezetben tüntetik fel a Duna Chartát és a Védegyletet. Bár a pártatlan újságírás szabályai megkövetelnék, hogy az újság mindkét fél álláspontját közvetítse az olvasók felé, a Kisalföld úgy kommentálja a Szite javaslatát ellenző Duna Charta és Védegylet tevékenységét, hogy a két zöld szervezet véleményét évek óta nem kérdezi meg.
A 2009. június 10-i számban a Kisalföld már egyenesen azt állította, hogy Duna Charta korábban a Duna szigetközi szakaszának hét fenékküszöbbel való megduzzasztását támogatta:
"Érdekesség még ebből az aspektusból, hogy a Duna Charta annak idején hét fenékküszöbös megoldást támogatott".
A fenti kijelentés valótlan, minden alapot nélkülöz és a Duna Charta jó hírét sérti. Emiatt a Kisalföld főszerkesztőjéhez fordultunk helyreigazítási kérelemmel.

Helyreigazítási kérelem:

Kisalföld napilap
Kiadó és szerkesztőség
9021 Győr, Újlak u. 4/a.
Nyerges Csaba úr
Kisalföld napilap főszerkesztője r.
Németh D. László úr
A kisalföld.hu főszerkesztője r.

Tárgy: helyreigazítás kérése


Tisztelt Főszerkesztő Urak!

Alulírott Karátson Gábor és Bárdos Deák Péter, a Duna Charta Egyesületet képviselői jogi képviselőnk útján az alábbi ügyben fordulunk a T. Szerkesztőségekhez:

A Kisalföldcímű napilap 2009. június 10-i számában jelent meg a Szigetköz rehabilitációjával kapcsolatos cikkük Cséfalvay Attila tollából, "Szigetköz kereszttűzben" (továbbiakban: cikk) főcím alatt. A cikk alcíme a következő volt : "A "hivatásos" zöldek újra a helyi megoldás ellen vannak."

Ugyanezzel a főcímmel ugyanezen napon a kisalföld.hu oldalon a cikk a lap on-line kiadásában is nagy nyilvánosságot kapott. A hivatkozott cikk a mai napig elérhető az internetes kiadásban, nyomtatott változatát a levelünk 1-2. mellékleteként csatoljuk.

A cikk előzménye az Mr1-Kossuth Rádió 2009. május 30-i műsora volt, mely bárki számára elérhető és korlátlanul visszahallgatható a rádió on-line hangtárában. A cikkben a tiltakozó zöld szervezetek között név szerint említik a Duna Charta Egyesületet. A nyomtatásban megjelent cikk harmadik hasábjában kiemelt betűmérettel és szedéssel a következő mondat szerepel:

"Érdekesség még ebből az aspektusból, hogy a Duna Charta annak idején hét fenékküszöbös megoldást támogatott".

A Duna Charta küldetése, hogy a Duna ökológiai állapotát megőrizze és fellépjen a Duna jelen, vagy jövőbeli állapotát károsan befolyásoló, ökológiai értelemben szükségtelen, vagy indokolatlan beavatkozások, így a gátépítések ellen. A Duna Charta a kezdetektől határozottan fellépett a dunaszaurusz megvalósítása ellen. Valójában a Duna Charta soha, egyetlen fórumon sem támogatta és nem is javasolta egyetlen fenékküszöb, vagy gát megépítését a Dunára. Ezen állítás azért is abszurd, mert szöges ellentétben áll a Duna Charta alapító okiratban is rögzített hitvallásával. Az idézett állítás tehát a valóságnak nem felel meg.

Az Egyesület nevében a Ptk. 79. § (2) szakasz rendelkezéseinek megfelelően az alábbi helyreigazítás megjelentetését kérjük a T. Szerkesztőségektől. A helyreigazítást mind a nyomtatott, mind pedig az on-line kiadásban kérjük megjelentetni, a sérelmezett állítást tartalmazó cikkel azonos rovatban, megegyező betűméretben és szedéssel:

"A 2009. június 10-i számunkban, "Szigetköz kereszttűzben" című cikkben valótlanul állítottuk, hogy a Duna Charta a Szigetköz rehabilitációjával kapcsolatban bármikor hét fenékküszöbös, vagy bármilyen duzzasztásos megoldást támogatott volna. A cikkben a környezetvédő szervezetek álláspontjáról megkérdezésük nélkül közöltünk véleményt. A fentekből eredő valótlan közlésért a Szerkesztőség nevében az érintett Duna Chartától elnézést kérünk."

Sérelmezzük a cikket jegyző újságíró, Cséfalvay Attila úr elfogult és tendenciózusnak tekinthető munkamódszerét. A szerző anélkül készít a környezetvédők, ezen belül a Duna Charta működését is minősítő, a szerző súlyos elmarasztaló értékítéletét közvetítő sajtócikkeket, hogy az érintett szervezetek képviselőinek a véleményét közvetlenül megkérdezné és tényszerűen közölné.

E tendenciózus módszer hosszabb ideje tetten érhető a szerző más környezetvédelmet érintő cikkeiben, melyben a Dunával kapcsolatban a környezetvédő szervezetek, a Duna Charta, a Védegylet, vagy a Reflex Egyesület álláspontját "ismerteti".

Erre példa a 2009. május 26-án ugyancsak az Önök hasábjain megjelent "Aggódó" levelek zöldektől c. cikk, mely esetben szintén elmulasztotta Cséfalvay úr a Duna Chartát megkérdezni. E tendenciózus és elfogult gyakorlat miatt a helyreigazítással egyidejűleg etikai eljárást kezdeményezünk a MUOSZ-nál.

Amennyiben a helyreigazítási igényünknek nem tesznek eleget a törvényes határidőn belül, akkor az Egyesületünk a jog erejével kényszerül helyreigazítási igényét érvényesíteni. Ez utóbbi nem kívánt esetben megfontoljuk az Egyesületünk jó hírét súlyosan sértő valótlan állítás miatt egyéb igények előterjesztését is.

Budapest, 2009. július 7.

Tisztelettel:
Karátson Gábor Bárdos Deák Péter
A Duna Charta Egyesület nevében
Képv.:

Dr. Loósz Tamás
ügyvéd