Sajtónyilatkozatok

Sajtóközlemény

Magyar vizet magyar földre - és ne külföldre!

A Duna Charta elfogadhatatlannak tartja, hogy az osztrák mezőgazdaság vízhiányát Magyarországról pótolják. 

2023. január 11.

Nyílt levél Szél Bernadetthez

Egyetért-e az LMP a folyók duzzasztásával, vagy kategorikusan elutasítja?

Az LMP ökopártként definiálja magát, mégis a választási programjában nem található konkrét állásfoglalás azzal kapcsolatban, hogy elfogadhatónak tartja-e a nagy folyóink duzzasztását, vagy kategorikusan elutasítja.

Mivel korábban eredménytelenül próbáltuk ezt kideríteni, most újfent nyílt levéllel fordultunk az LMP társelnökéhez.

 2018. március 6.

Nyílt levél a főpolgármesterhez és a Fővárosi Közgyűlés tagjaihoz

A Római-parton nem mobilgátra, hanem alternatív árvízvédelemre van szükség

A Duna Charta vezetősége nyílt levélben fordult Tarlós István főpolgármesterhez és a Fővárosi Közgyűlés kormánypárti tagjaihoz, nyomatékkal kérve, hogy a Római-partra tervezett mobilgát engedélyeztetési folyamatát függesszék fel, és ne állják útját, hogy Budapest lakossága népszavazáson nyilváníthassa ki véleményét.

Bejegyzésünkben a főpolgármesterhez intézett levél olvasható.

 2017. szeptember 25.

24 éve terelték el a Dunát.

Sajtónyilatkozat:

A XXI. század elején, a globális környezeti válság küszöbén azt kell bizonygatnunk, hogy a Dunának a medrében kell folynia.

2016. október 25.

A Duna Charta nyílt levéllel fordult az LMP társelnökéhez

Szél Bernadettnek írt levelünkkel az LMP-nek a duzzasztókhoz való viszonyát szeretnénk tisztázni


A Duna Charta elnöksége a Duna egyoldalú (cseh)szlovák elterelésének 24. évfordulójához közeledvén szeretné tisztán látni, hogy az LMP a vízügyi ágazat egyes prominensei által szorgalmazott dunai és tiszai duzzasztók megépítését támogatja, vagy „zöld” pártként kategorikusan elutasítja, hogy a természetközeli folyóinkra, vízfolyásainkra duzzasztókat, vízlépcsőket építsenek.

A kérdés tisztázását amiatt tartjuk fontosnak, mert a közelmúltban az LMP egyes prominensei technokrata vízgazdálkodási beavatkozásokat támogattak megnyilvánulásaikban.

2016. október 20.

A szembesítés elmaradt

A miniszteri biztos és csapata távol maradt a vitától

Nem fogadták el a Duna Charta Stratégia és környezet címmel április elsején rendezett konferenciájára szóló meghívást Baranyai Gábor kormánybiztos és az emberei. Meghiúsult a jószándékú terv, hogy a készülő szlovák-magyar egyezség szószólói és bírálói az MTA előadótermében, a vitát moderáló tekintélyes tudósok előtt nyílt vitában igazolják álláspontjukat.

2016. április 6.

Több gát, kevesebb víz. A magyar-szlovák tárgyalások felfüggesztését kéri a Duna Charta.

Sajtónyilatkozat

A Duna Charta Trócsányi László igazságügyi miniszterhez fordult a magyar-szlovák vízmegosztási tárgyalások ügyében.

2016. február 17.

Nyílt levél Lovász Lászlóhoz, a Magyar Tudományos Akadémia elnökéhez

A Duna Charta "Beszélnünk kell a Dunáról!" című konferenciájának zárónyilatkozata

A Duna Charta "Beszélnünk kell a Dunáról! - Duzzasztás vagy fenntarthatóság?" című konferencia előadói és szervezői zárónyilatkozatban fordultak az Akadémia elnökéhez nyílt levél formájában, amelyhez a konferencia résztvevői csatlakozhatnak támogató aláírásukkal.

2015. december 9.

A Duna Charta állásfoglalása

A Duna Charta állásfoglalása az Országgyűlés Külügyi bizottságának és a Fenntartható fejlődés bizottságának "Bős-Nagymaros: a hágai döntés után 18 évvel" című ülése kapcsán

2015. november 24-én az Országgyűlés Külügyi bizottsága és a Fenntartható fejlődés bizottsága összevont ülésén tárgyalta a magyar-szlovák vízmegosztási tárgyalások okán kialakult helyzetet. A bizottsági ülésen a Duna Charta részéről felszólat Lányi András és Bárdos Deák Péter.

2015. november 24.

A szlovákok mindig ezt akarták - most már mi is ezt akarjuk?

Szlovákia 23 éve terelte el a Dunát, 23 éve jogtalanul használja a Magyarországot megillető vízmennyiséget, a magyar kormányok 23 éve nem tudnak változtatni ezen a helyzeten.

2015. október 26.

A Duna Charta álláspontja a titkos magyar-szlovák vízmegosztási tárgyalással kapcsolatban

Sajtónyilatkozat

A Duna Charta megütközéssel értesült arról, hogy magyar kormányzati tisztségviselők titkos tárgyalásokat folytatnak Szlovákiával, hogy a szigetközi Öreg-Dunára duzzasztókat építsenek. Vízre van szükségünk, nem gátakra!

2015. szeptember 28.

A Duna Charta élesen elhatárolódik egyes civil szervezeteknek Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszterhez írt levelétől

2013. július 17.

Sajtóközlemény

A Duna Chartának és a Védegyletnek az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságához intézett levele

A Duna Charta és a Védegylet levéllel fordult az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságához, hogy a bizottság Dunakilitire kihelyezett ülésén nem kívánnak részt venni a Szigetközi Természetvédelmi Egyesületnek a Duna megduzzasztását javasoló tervének megvitatásában.

Budapest, 2012. október 8.

Nem magyar érdek a hajózás túlfejlesztése!

Sajtónyilatkozat

A Duna Charta megdöbbenéssel látja, hogy az Új Széchenyi Tervbe becsempészett duzzasztási tervek botránya még alig ült el, de Völner Pál államtitkár nyilatkozatával már újra kormányzati szándékként jelent meg a dunai hajózás túlfejlesztésének igénye, megkérdőjelezve ezzel Martonyi János és Illés Zoltán korábbi ezirányú nyilatkozatait.

Budapest, 2011. április 12.

Duna Charta

A Duna duzzasztása az Új Széchenyi Tervben

Sajtónyilatkozat

Az Új Széchenyi Tervnek a Duna duzzasztását előirányzó javaslata miatt Duna Charta levéllel fordult a Külügyminisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vezetőihez.

Budapest, 2011. február 3.

Duna Charta

A Duna nem tárgya, hanem csak névadója a Duna Régió Stratégiának

Sajtónyilatkozat

Az Európai Uniót alapító országok összetartozásának jelképe a Rajna volt, az Unió bővítésének jelképe pedig a Duna lehetne. A Duna térség országai között azonban kulturális téren nagyobbak a különbségek, és elevenebb a múltban egymásnak okozott sérülések emléke. Akadozik az együttműködés, keveset tudunk és kevéssé érdeklődünk szomszédjaink iránt. A Duna Eurorégió létrehozása kivételes alkalom arra, hogy ezen változtassunk. Ezért a magyar kormány mint az unió soros elnöke 2011-ben javasolja:
Legyen a regionális együttműködés kimondott célja a közös szellemi és természeti örökségünk jobb megismerése, védelme.

Budapest, 2010. december 8.

Duna Charta

A Duna Charta javaslata az új Alkotmány koncepciójának kidolgozásához

Sajtóközlemény

A Duna Charta levéllel fordult dr. Salamon Lászlóhoz, az Alkotmány-előkészítő eseti Bizottság elnökéhez, javaslatot téve az új Alkotmány koncepciójának kidolgozásához.

Budapest, 2010. november 8.

Duna Charta

Alkotmányos védelmet az ivóvízbázisoknak!

Sajtónyilatkozat

A Duna Charta a jelenleg hatályos, sztálinista eredetű alkotmány elfogadásának 61. évfordulóján üdvözli az új magyar Alkotmány előkészítésének folyamatát, és reményét fejezi ki, hogy az új Alkotmány jogi kötelezettségként irja majd elő a magyar államhatalmi és közigazgatási szervek feladatát folyóink, erdeink, mezőink és a magyar kultúrtáj megóvására.

Budapest, 2010. augusztus 20.

Duna Charta

Javaslat a 18 éve elterelt Duna visszaszerzésére

Sajtónyilatkozat

A bős-nagymarosi tárgyalódelegáció a Dunára építendő gátakról szóló alternatívát adott át a szlovák félnek március 5-én. Az illetékes KVVM-miniszter emiatt vizsgálatot indított, a Fidesz a miniszter lemondását követelte. A Duna Charta és a Védegylet álláspontja szerint a legújabb botrány Duna-ügyben jól mutatja, hogy a magyar tárgyalódelegáció képtelen elérni a hágai ítélet szerint a Dunába járó vízmennyiség visszaszerzését, ehelyett Szlovákia érdekeinek kedvező, drága és káros műszaki megoldásokat javasol. A két szervezet szerint a 13 éve eredménytelenül húzódó tárgyalásokat be kell fejezni, és az Európai Bíróságnál kell elérnünk a Dunába járó vízmennyiség visszaszerzését.

Budapest, 2010. március 16.

Duna Charta
Védegylet

A Duna Charta üzenete a budapesti Duna-Régió csúcstalálkozó résztvevőihez

A Duna Charta üdvözli a Duna-Régió létrehozására irányuló kezdeményezést. Őszintén reméljük, hogy az érintett országok közötti együttműködés elmélyítése a térség fölemelkedését, közös dolgaink rendezését szolgálja majd. Ehhez szeretnénk hozzájárulni itt következő javaslatainkkal.

Budapest, 2010. február 23.

Duna Charta

Előbb vizet, aztán Duna-Régiót!

Sajtónyilatkozat

A Duna Charta felszólítja a jelenlegi és a következő kormányt, hogy a Duna-Régióban való részvételünk alapfeltétele az legyen, hogy Szlovákia a Duna vízhozamának legalább a felét juttassa vissza az eredeti Duna-mederbe!

Budapest, 2010. február 21.

Duna Charta

Dr. Nagy Andor, az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának elnöke, a Duna Charta, a Reflex és a Védegylet közös állásfoglalása

Sajtónyilatkozat

Jelen sajtónyilatkozatban a Duna Charta, a Reflex és a Védegylet, valamint dr. Nagy Andor, az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának elnöke kinyilvánítják, hogy a köztük lévő félreértések alapvető oka a médiában megjelent pontatlan híradások voltak.

Hármat mondok, nyolc lesz belőle

Sajtónyilatkozat

Megtévesztő adat került bele az uniós Víz Keretirányelv végrehajtására hivatott Országos Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv szigetközi tervezetébe. Kérdéses, hogy ez adminisztratív hiba, vagy azért történt, hogy eltitkolják, hogy a mintegy 40 kilométeres szigetközi Duna-szakaszra nyolc gátat terveznek építeni. Így nem csak a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés szigetközi társadalmi vitája vált értelmetlen színjátékká, de ezzel a tervezettel a Magyar Kormány valótlan adatokat tartalmazó dokumentumot fog Brüsszelnek átadni.

Aláírók:
- Duna Charta
- Védegylet

A Környezetvédelmi Bizottság elnökénél Nagymaros is szóba jöhet

Sajtóközlemény, 2009. június 3. - Duna Charta, Reflex, Védegylet

Nagy Andor (KDNP), az Országgyűlés Környezetvédelmi Bizottságának mindössze két hete megválasztott elnöke olyan kijelentést tett egy szigetközi kerekasztal-konferencián, miszerint "ha kell Nagymarosról is lehet vitát folytatni", azaz véleménye szerint a Nagymarosra tervezett gát felépítése is szóba jöhet.