Nyílt levél a főpolgármesterhez és a Fővárosi Közgyűlés tagjaihoz

A Római-parton nem mobilgátra, hanem alternatív árvízvédelemre van szükség

Tisztelt Főpolgármester Úr!


A Karátson Gábor által alapított Duna Charta nem nevezhető a Kormányzat és a Fidesz munkáját zsigerből támadó balliberális szervezetnek. Ennek hangsúlyozásával fordulunk Önhöz, nyomatékkal kérve, hogy a Római-partra tervezett mobilgát műszaki engedélyeztetési folyamatát haladéktalanul függessze fel, és ne állja útját, hogy Budapest lakossága népszavazáson nyilváníthassa ki véleményét.

Ahogy Kádár-rendszer pártbürokratái nyom nélkül tüntették el Óbuda hagyományos kisvárosi jellegű magját, paneldzsungelt építve a helyén, ahogy az óbudai Flórián téren érdemi feltárás nélkül, barbár módon betonozták le az egyedülálló római-kori régészeti emlékeket, a mobilgát hasonló módon pusztítaná el a Római-part évszázados hagyományú környezeti – kulturális értékét, amely növeli a város sokszínűségé, biztosítja a jövő generáció számára a rekreáció lehetőségét, és amelynek fenntartható megőrzése a felelős városvezetés kötelessége lenne.

Az Ön közelmúltbeli megnyilvánulása – amely párhuzamot vont a bős-nagymarosi erőműrendszer és a Római-partra tervezett mobilgát elleni tiltakozás között, kijelentve, hogy az erőműrendszer építésének leállítását ma már a szakma nagy része erősen vitatja – mutatja, hogy Ön, akár a vízlépcsőépítést támogató gátépítő lobbi, elavult technokrata szemlélettel, prekoncepcióval, a hazai és nemzetközi környezetvédelmi normákat és irányelveket semmibe véve akarja megvalósítani ezt a műszakilag kellően alá nem támasztott, a megvalósítható alternatívákat zsigerből elutasító, havária esetén katasztrófát okozó tervet.

Az érintett Duna-szakasz fákkal szegélyezett fövenyes partja hosszú idő óta a Budapesten élők pihenését és a rekreációját szolgálja. A mobilgát megépítése elpusztítaná a partszakaszt kísérő ártéri ligeterdőt, a fövenyes partot, valamint megpecsételné a még meglévő csónakházak sorsát, felszámolná a római-parti vízisport életet, csökkentve ezzel az Alaptörvényben biztosított egészséges környezethez és a testi és lelki egészséghez való jogot.
A fövenyes part feltöltése, a part menti fák kivágása, az árterület csökkentése ellentétesek a Víz Keretirányelvvel, és az Árvízvédelmi Irányelvvel. Az érintett ingatlanok árvízvédelme más módon is megoldható.

Nem mobilgátra, hanem – az alternatív árvízvédelem megoldása mellett – a Római-partnak a fenntartható rehabilitációjára van szükség, elősegítve, hogy ez a páratlan környezeti – kulturális egység fennmaradjon a jövő generáció számára.

Emiatt kérjük, hogy a mobilgát engedélyeztetési folyamatát függessze fel, és a gátépítő lobbi, valamint a mobilgát építésében érdekeltek véleménye mellett hallgassa meg a civilek, és a közelmúltban megnyilatkozó neves vízügyi szakemberek álláspontját is, és ne állja útját, hogy Budapest lakossága népszavazáson nyilváníthassa ki véleményét.


Budapest, 2017. szeptember 25.

tisztelettel:
a Duna Charta vezetősége