Megnyílt a Karátson Gábor Lakásgyűjtemény és Emlékhely

A Budapesten élt (1935-2015) Karátson Gábor polihisztor alkat volt, átfogó tudással, széles látókörrel és soha nem múló kíváncsisággal az ember és a természet dolgai iránt. Embert próbáló időkben élt, festőként, íróként, majd környezetvédőként szerzett ismertséget és elismertséget, miközben előadóként, oktatóként is – a rendszerváltást követően egyebek mellett budapesti és vidéki egyetemeken – sokaságokat vonzott. Munkásságát Kossuth-díjjal, József Attila-díjjal és Munkácsy Mihály-díjjal ismerték el, a környezetvédelem, különösen a Duna védelmében kifejtett tevékenységéért Justitia Regnorum Fundamentum díjat kapott.

Életfilozófiájának meghatározó pillérét a természetszeretet és a fenntarthatóság gondolata alkotta, amelyek kikristályosodásában nagy szerepet játszott több évtizedes kapcsolata a Dunával és a gyimesi tájjal. Apai ágon székelyföldi, anyai ágon felvidéki származású emberként, aki budapesti értelmiségi létére megtartotta érzékenységét a táj és a benne élő ember iránt, különösen fogékonynak bizonyult a környezetrombolásra. Annak pusztító hatását, ártalmait mindenki másnál jobban átérezte, és fellépésével, valamint írásaiban, műveiben egyre inkább meg is jelenítette. Nem csak azért aggódott, mert látta, hogy a nyugati civilizációnak elhibázott a viszonya a világhoz, és ez a rossz viszony szükségképp katasztrófába torkollik, hanem azért is, mert morális meggyőződése volt – ami felé az európai és a keleti gondolkodás párhuzamainak értő megismerése is mindinkább terelte – , hogy így nem lehet bánni a  a természettel, természeti környezetünkkel, s ez végső soron bennünket magunkat, az emberi civilizációt is tönkreteszi. Meggyőződése olyan eltökéltséggé nemesedett, ami aktív szerepvállalásra indította már a korai Duna-mozgalomban (először a Duna Körben, majd az általa 1998-ban megalapított Duna Chartában, melynek haláláig elnöke volt), és mások mellett jelentős érdemei lettek abban, hogy a bős-nagymarosi erőmű teljes körű megépítését sikerült megakadályozni, és Magyarország nem vett részt ebben a Dunát meggyalázó gaztettben. 

Végakarata szerint – amelyet szűkebb családja formált programmá – művészeti és szellemi hagyatékát otthonában létrehozandó, a nagyközönségnek is szóló gyűjtemény kell hogy bemutassa. Ehhez az 1956-os forradalom 60. évfordulójának emlékéve adott kezdő lökést, jelentős állami támogatást, amihez Budapest V. kerületi önmkormányzata is csatlakozott. Avatott szakemberek és a család összefogásával létrejött, és 2017. december 12-én – Karátson Gábor Deák téri műteremlakásában megnyílt – a lakásgyűjtemény, amely részletesen, tudományos és művészi igénnyel bemutatja Karátson Gábor munkásságának, egyben rendkívül színes életének legfontosabb területeit: festői, irodalmi munkásságát; ’56-os szerepvállalását; a Duna-mozgalomban való részvételét; valamint az apai nagyapjától, Olgyai Viktortól örökölt és saját maga által is bővített keleti műkincsgyűjteményt.

A sajátos, önmagában is értéket képviselő, Bauhaus stílusú műteremlakás Somogyi Pál és Gyürki András építészek irányításával újult meg. A lakás belsejébe vezető folyosón tablók mutatja be a fent jelzett tematikákat. A lakás belső terében – a nappaliban és a műteremben – a festmények, szobrok, irodalmi alkotások, ’56-os emlékek, valamint a művész személyes tárgyai mellett a Duna-mozgalommal kapcsolatos dokumentumok is megtekinthetők, és kutatók számára rendelkezésre áll a válogatott családi könyvtár. A kiállítás létrehozói Bellák Gábor és Benkő Andrea kurátorok, Fajcsák Györgyi, Bubik Veronika, Bárdos Deák Péter, a művész fiai: Karátson Dávid, Karátson János. Munkájukat Granasztói Szilvia, a művész özvegye koordinálta.  

A lakásgyűjteményt Balog Zoltán miniszter, Schmidt Mária, az ’56-os emlékbizottság társelnöke, és Szentgyörgyvölgyi Péter, Budapest V. kerület (Belváros-Lipótváros) polgármestere nyitotta meg.
A gyűjtemény február elejétől csütörtökönként 2 és 7 óra között lesz látogatható (Budapest, Deák tér 3.) előzetes bejelentkezéssel. A Lakásgyűjtemény honlapjának elkészültéig a Dunacharta emailcímén (dunacharta@dunacharta.hu) lehet felvenni a kapcsolatot az üzemeltetővel.

Bárdos Deák Péter – Karátson Dávid