A Duna Charta véleménye a Szite "3 " gátas javaslatáról

A „Szigetköz alegység vízgyűjtő gazdálkodási terv kézirata” a Szite tervét úgy ismerteti, mint egy 3 gátas, műszakilag jól kidolgozott, földmunkát alig igénylő, az árvízi kockázatot nem növelő beruházást. Az alább ismertetett dokumentumok ezt cáfolják. A Szite javaslata 8 gátat irányoz elő, jelentős földmunkával jár, és növeli az árvízi kockázatot.


2007 óta, amikor a Mosonmagyaróvár Környezetvédelméért Közalapítvány megjelentette a "Szigetköz-csallóközi Duna ártér rehabilitációjának közös megalapozása" c. INTERREG project zárótanulmányát, ismert, hogy a Szite javaslata nyolc gát - fenékküszöb -
építését irányozza elő a szigetközi Duna-szakaszra. A dokumentumból való szószerinti idézetet a hozzászólásunk végén található.

Idén februárban a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a bős-nagymarosi üggyel kapcsolatos honlapján nyilvánosságra hozta a Stratégiai Környezeti Vizsgálatának Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányát, melyben a "Szite" műszaki javaslatát "sűrűn alkalmazott
duzzasztás"-ként jellemezték, amely nyolc duzzasztót tervez a szigetközi Duna- szakaszra. A KVVM-ben megerősítették a dokumentumban találhatóakat, azaz, hogy 3 gátas Szite megoldást nem is vizsgálnak, mert olyan nem létezik: a Szite javaslata nem 3 gátat irányoz elő, ugyanis az első 3 gát megépítését továbbiak követnék, és végeredményben 8 gátat építenek. A fenti dokumentum szakmailag megalapozottnak tekinthető, hisz az azt kidolgozó nemzetközi szakértőgárdában ott található Janák Emil, az Eduvizig igazgatójának neve is.

A fenti tények - azon felül, hogy fent vannak az interneten - elhangzottak már a Rádióban, a Televízióban, a Vízgazdálkodási Fórumokon, és sajtóközlemény is foglalkozott vele:http: //www.greenfo.hu/hirek/hirek_item.php?hir=22173).

A KVVM dokumentumából az is kiderül, hogy  a Szite terve a megvalósítás terén (vízhozam, oldalágak összeköttetése, az építkezés hatása a környezetre, költségkihatás stb.) erősen kidolgozatlan. A KVVM Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányában (www.bosnagymaros.hu), leírt megállapítások - szószerint idézve a tanulmányból - a hozzászólásunk végén található.

A Szigetközösen honlapján található, az Ökoplan Gis Kft által készített dokumentumból az is látszik, hogy a Szite terv első három gátjának megépítése is már igen jelentős földmunkával – másfél millió köbméter - járna. - A tanulmány ezirányú megállapításai - szószerint idézve a tanulmányból - a hozzászólásunk végén található.


Nyilvánvaló, hogy semmilyen szempontból nem mindegy, hogy 3 vagy 8 keresztgát épül-e a szigetközi Duna-szakasz 40 kilométeres szakaszára, hiszen ez érinti a várható költségek, az ivóvízbázisok, a víztisztaság, az árvízvédelem, a talajvízszint,és az ökológiai rendszerek kérdését. 
A helyieket leginkább az árvízvédelem érinti, mert nyolc duzzasztó nyilvánvalóan sokkal jobban megemeli az árvízi szintet, mint három duzzasztó, így a nyolcgátas terv elhallgatásával a szigetközi lakosság és döntéshozók megnyerése a tervezet számára könnyebbé válik, hiszen azok nem tudják megítélni a tervezett beavatkozás tényleges kockázatát. Hogy mást ne említsünk: képzeljék el a 2002-es árvizet úgy, hogy a szigetközi Duna-szakaszon 8 fenékküszöb duzzasztja az árvízszintet, és lassítja az árhullám levonulását!

 

Szószerinti idézet a Szigetközösen honlapjáról:

Végleges tanulmány összefoglalói/04 Szite változat (http://www.szigetkozosen.hu/index.php?p=list@docs&cid=9)

" A SZITE javaslat megszületése

... A javaslat szerint első ütemben a leginkább fontos két fenékküszöb építését szükséges elvégezni, és az eredmények értékelése alapján kerülhet sor a további hat küszöb beépítésére. ...
... Ezért a továbbiakban a célt a felek abban határozták meg, hogy első ütemben három dinamikus fenékküszöb építésére kerül sor, majd ezek üzemeltetési tapasztalatainak kiértékelése után épülhetnek a további művek, amelyek a főmeder felszíngörbéjét finomítják, egyenletesebbé teszik. A javasolt változat a SZITE nevet kapta. ... "

 

Ugyancsak a Szigetközösen honlapjáról szószerinti idézet:

Tájhasználati végleges tanulmány (Ökoplan Gis Kft) (http://www.szigetkozosen.hu/index.php?p=list@docs&cid=13)

61. oldal
"... Kiegészítő információ alapján (Láng I., 2007. dec.) 1,5 millió m3 zátony anyag kotrásával és elszállításával indokolt számolni.”
...

62. oldal:
" ...Pontosított számítások szerint a zátonykotrás mennyiségére a pótlólagosan megadott /2.sz. melléklet/ 1,5 millió m3 anyagmennyiség
veendő figyelembe. Még ennek a mennyiségnek a kitermelése és mozgatása is kritikusnak tekinthető azonban környezeti hatásait
tekintve, különösen a szigetközi hullámtér ökológiailag értékes, természetvédelmi védettség alatt álló területei esetében. ..."

 

Szószerinti idézet a KVVM Stratégiai Környezeti Vizsgálatának Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányából (www.bosnagymaros.hu)

97. oldal:
III-1.3. alváltozat** (7. sz. változat) sűrűn alkalmazott duzzasztás, ahol kezdetben csak három gátat építenének, majd megvizsgálva a
kialakuló új vízjárást és vízszinteket, kiválasztanák a további gátak helyét.
** Az INTERREG III project "Laying the joint foundation of the rehabilitation ofthe Szigetköz-Zitny Ostrvside-arm system ot the Danube
inundation area, 2007" keretében kidolgozott ún. "Szite javaslat"

122. oldal:
- A vízhozam rendszer leírása (működés)
Nem tárgyalták részleteiben

- Vízszintingadozások
További vizsgálatok szükségesek

- Áramlási rendszer
Lásd fent.

- Üledékszállítás és meder stabilitás
További vizsgálatok szükségesek

- Laterális erózió és depozíció
További vizsgálatok szükségesek

- A migráció hosszanti és oldalirányú csatlakozásának leírása
.... Az oldalsó összeköttetések felméréséhez további vizsgálatok szükségesek

- Az oldalágak összeköttetése
További vizsgálatok szükségesek

123. oldal:
- Építkezési területek vizsgálata
A nyárfaerdő és a természetes faállomány, a víztestek, gátak és töltések stb. összterületét és százalékos arányát nem vették
figyelembe.

- Az érintett védett területek vizsgálata
Lásd fent.

- A megvalósításra vonatkozó megkötések és megszorítások
Ezt nem vizsgálták

- Az intézkedés költségeinek felmérése
Nem végeztek költség felmérést

 

A fentiek miatt kérnénk, hogy a továbbiakban a VGT kéziratokban a Szite tervét a valódi tartalmának megfelelően ismertetéssék. A Szite javaslata 8 gátat irányoz elő, jelentős földmunkával jár, és növeli az árvízi kockázatot.

2009-11-18.
Duna Charta